در آزمایشگاه محصولات گازسوز شرکت مهندسی آرپان پژوهش آروینArpan Pajoohesh Arvin Engineering Company، عملیات کنترل کیفی داخلی و خارجی و میزان کیفی نتایج به صورت دوره‌ای توسط مسئول آزمایشگاه به دقت مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
کلیه روش‌ها از آخرین استاندارد‌های ملی ایران و سازمان‌های جهانی (ISO – IEC – DIN) اقتباس شده و همواره نیز در جهت روز آمد نمودن آن‌ها اقدامات لازم انجام می‌گیرد.
این آزمایشگاه مورد بازدید مسئولین مربوطه قرار گرفته و تأییدیه‌های لازم را کسب نموده است. کلیه پرسنل و مسئولین بخش‌ها در دوره‌های آموزشی، سمینارها و کنگره‌ها حاضر بوده و به آخرین دانش و اطلاعات روز دنیا مسلط می‌باشند. ترکیب گروهی از متخصصین با تجربه و تجهیزات فراهم آمده در این مرکز را باید گام قابل توجهی در جهت ارتقای صنعت لوازم خانگی گازسوز و اجاق‌ گازهای صنعتی دانست تا به کمک آن سهمی کوچک در بهره‌برداری بیشتر از منابع کشور و افزایش کارآمدی محصولات تحت پوشش این مجموعه داشته باشیم.
این آزمایشگاه اکرودیته، یکی از مجهزترین آزمایشگاه‌های فعال در زمینه‌ی صنعت اجاق گازهای خانگی، صنعتی و سماورهای گازسوز می‌باشد.
هدف از تاسیس این آزمایشگاه ارائه‌ی خدمات آزمایشگاهی در خصوص انطباق استاندارد اجاق گازهای صنعتی و خانگی فردار و رومیزی و… براساس استانداردهای ملی به شماره‌های (۱۸۰۶ – ۱۰۳۲۵ – ۱۴۶۲۸ – ۱۷۶۴۶ – ۱۳۷۵۰) وسایل پخت و پز گازسوز خانگی و صنعتی و سماورهای گازی می‌باشد.
انجام کامل آزمون‌ها مطابق الزامات استاندارد (۱۰۳۲۵ – ۱۴۶۲۸ – ۱۷۶۴۶ – ۱۸۰۶ – ۱۳۷۵۰) بر روی کلیه محصولات گازسوز جهت طبخ غذا صورت می‌پذیرد.

انواع اجاق گازهای خانگی و صنعتی:

 • اجاق گازهای فردار و سرخ‌ کن رستورانی
 • تجهیزات گازسوز آشپزخانه‌ی تجاری
 • سماورهای گازسوز
 • صفحه مشعل‌های مستقل خود ايستا (independent freestanding hot plates)
 • صفحه مشعل‌های مستقل توكار (independent built-in hot plates)
 • صفحه مشعل‌ها و بريان کن‌های مستقل (independent hot plates and grills)
 • اجاق‌های روميزی (table cookers)
 • اجاق‌های كابين دار
 • فرهای خود ايستا (freestanding ovens)
 • فرهای توكار (built-in ovens)
 • بريان کن‌های خود ايستا (freestanding grill)
 • بريان کن‌های توكار (built-in gril)
 • صفحه‌های كلوچه پز (griddles)
 • اجاق‌های خود ايستا (اجاق‌های فردار) (freestanding cookers)
 • اجاق‌های توكار (built-in cookers)
 • پلوپزهای خانگی تا ارزش حرارتی 4000 كيلو كالری يا 4.6 كيلو وات

آزمون‌های اجاق گازهای خانگی و صنعتی:

 • انجام آزمون استحكام روی بدنه‌ی محصولات
 • بررسی گراديان دمايی سطوح محصول
 • بررسی ميزان احتراق ناقص سوخت متان و اتان و کلیه‌ی هیدروکربن‌های سوختنی
 • انجام آزمون روی قطعات مختلف شامل برنر ترموستات ترموکوپل
 • بررسی تایمرها و بردهای الكتريكی مربوطه
 • بررسی گراف دمایی کلیه‌ی قطعات شامل بی متال
 • بررسی دمای قطع و وصل ترمودیسک‌ها و ترموفیوزهای مختلف
 • بررسی قطعات مرتبط با فشار شامل کلیه‌ی هیدروستات‌های مختلف
 • بررسی شوک‌های حرارتی به شیشه‌های سکوریت