این شرکت افتخار دارد در راستای ارتقای سطح کیفی محصولات و استقرار و سیستم‌ها، به واحد‌های محترم تولیدی خدمات مشاوره ارائه نماید. بدیهی است این توانمندی در سایه‌ی سابقه‌ی درخشان فعالیت، تجارب، تحقیقات و مطالعات مستمر این سازمان حاصل گردیده و به طرق زیر قابل ارائه می باشد:

  • عقد قرارداد خدمات آزمایشگاهی با واحدهای تولیدی با هماهنگی اداره کل استاندارد استان
  • مشاوره و نظارت در خرید و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی مطابق با الزامات استاندارد
  • آموزش راه اندازی تجهیزات آزمایشگاهی
  • مشاوره در زمینه استاندارد سازی کالاهای صنعتی و خدمات
  • مشاوره در زمینه استقرار و پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت جامع، مهندسی صنایع، مدیریت استراتژیک، مدیریت تعالی کیفیت EFQM و…